Check list cần thiết khi mướn mặt bằng

Đây là check list cần thiết có để giúp các bạn hiểu rõ vể cách thương lương lease với chủ phố. Xin xem video bên dưới để hiểu rõ hơn.

 

Nhấn vào đây để tải checklist tiếng Việt

Leasing Checklist Things to Know (English)

 

 

 

Next article Tổng Thống Trump ký lệnh hành pháp cung cấp thêm $400 Mỹ kim tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang hàng tuần

Comments

Sonny - August 16, 2023

Lsu Mai Vu la lsu Chuyen ve tai nạn xe cộ

Hannah - May 28, 2023

Làm Sao để liên hệ được với luật sư Mai. Thank you

Toan Diep - August 5, 2022

I can’t follow instruction of letter intent? Thanks

sky - June 14, 2022

Thank You Chi.
This is really helpful video.

Tien - April 11, 2022

Chị cho em xin cái list của chị luat su với a

Hi CHI Ngan - April 13, 2021

Có thể zin sao điên thoai cua Chi Ngân ,lam ơn goup em với.

Hi CHI Ngan - April 13, 2021

Có thể zin sao điên thoai cua Chi Ngân ,lam ơn goup em với.

Leave a comment

* Required fields