Những posters dùng trong mùa Covid-19

Những posters dùng trong mùa Covid-19

Đây là những posters and chị có thể download về và in ra nhé. Xin dùng PDF files để chất lượng được đẹp hơn và có thể in mọi kích thước

Xin cảm ơn anh Quang Hồ đã gởi những files này đến để các anh chị có thể dùng.

 

 https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Guidelines_BW.pdf?v=1589223570

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Guidelines_Cherry_Blossom_1.jpg?v=1589223833

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Guidelines_flag_1.pdf?v=1589223571

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Guidelines.pdf?v=1589223570

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Health_Warning_Sign_1.pdf?v=1589223571

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Health_Warning_Sign_2.pdf?v=1589223571

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Health_Warning_Sign_3.pdf?v=1589223571

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Health_Warning_Sign.pdf?v=1589224251

Previous article Tổng Thống Trump ký lệnh hành pháp cung cấp thêm $400 Mỹ kim tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang hàng tuần
Next article Poster dán trước tiệm cho Re-open mùa dịch

Comments

LInh lE - May 21, 2020

Can you email me for the warning Sign please, thank you

Tiffany Nguyen - May 18, 2020

How can I get the Warning Sign please thanks

Leave a comment

* Required fields