Thư ngõ ý (Letter of Intent) và Hợp Đồng Mua Bán (Sale Contract)

Thư ngõ ý (Letter of Intent) và Hợp Đồng Mua Bán (Sale Contract)

Xin chú ý: Chúng tôi (Zurno Inc) hỗ trợ các anh chị mua bán tiệm bằng cách hạ thất những rủi ro, tuy nhiên, chúng tôi không phải là luật sư nên để hiểu rõ luật của tiểu bang mình hơn, chúng tôi khuyến khích các anh chị tìm đến những chuyên gia tại vùng mình.


Đây là 2 tờ giấy cần thiết để mua tiệm mà các anh chị cần phải có trước khi mua tiệm

 

Thư ngõ ý (Letter of Intent)

 

Hợp Đồng Mua Bán (Sale Contract)

 

Previous article CHỦ ƠI! ANH CHỊ LÀ AI???:
Next article Hiện trường cháy đen của vụ tiệm Nail để đèn charge qua đêm

Comments

Thaibao - August 24, 2021

Ban tiem nail tiem nam Trong vung Tampa bay neu Mua xin lien lac 8132702525

abidway - May 25, 2021

kamagra 100 online

Ngoctran - April 24, 2019

Sale contract

Ngoctran - April 24, 2019

Sale contract

Leave a comment

* Required fields