Zurno 4DIP ESSENTIALS

by zurno
32 reviews
Save 10%
$60.00
$54.00
SKU zzz01022
Type
Size
 • Powerful Dipping System can be used for

  - Dipping

  - Normal application

  - Springkling

  - 3D Designs

 • Chi tiết các buớc làm 4dip Essential :
  1. Dũa sần móng - #1 Bond
  2. #2 base - nhúng bột Natural Base
  3. #2 base - nhúng bột Màu
  - #2 base - nhúng bột Màu
  - #2 base - nhúng bột Màu
  4. #2 Base - Bỏ #3 activator
  5. Dũa shape - buffer
  6. #3 Activator
  7. #4 Top
  - #4 Top

  Vui lòng làm theo cách bên trên đừng bỏ bước nào để được hiệu quả tốt nhất .

  Note : Nếu anh chị xài với Top Gel Polish chúng tôi sẽ không bảo đảm độ bền và bất kì rủi ro vì Gel Polish không đi chung với Dipping System.
 • ?ÿ

You recently viewed

Clear recently viewed