POS & Loans

- Dịch vụ hỗ trợ phần mền POS tiên tiến sẽ có mặt tại Nailsjobs trong thời gian rất gần

- Dịch vụ mượn tiền cho doanh nghiệp Việt từ doanh nghiệp Việt