Aora Chromometic 17 Colors

by Aora
9 reviews
$9.00
SKU ACHROME01
Color
 • Notice: Number 8 is no longer available.

  A-ORA CHROMOMETIC

  Are you looking for metal chrome Gel ?
  Another Innovation has born. Super Deep Chrome or Super rich feel and Elegance Matte.

  Huớng dẫn sử dụng ChromOmetic

  1. Trên móng thật

  Wholenail

  - Base gel - hơ đèn 30s cho khô

  - Chrome bond - hơ đèn 30s cho khô (trên Acrylic không cần base gel)

  - Sơn Màu ChromOmetic 1 lớp mỏng - để bên ngoài cho khô 30s- hơ đèn 60s cho khô

  - Gripbase - hơ đèn 30s cho khô

  - Topgel - hơ đèn 60s cho khô

  2.Ombre with Airbrush return 2

  - Base gel - hơ đèn 30s cho khô

  - Chrome bond - hơ đèn 30s cho khô

  - Sơn Airbrush return 2 1 lớp mỏng giữa móng - sơn Màu ChromOmetic 2 bên móng sơn cho blend vào nhau - để bên ngoài cho khô 30s- hơ đèn 60s cho khô

  - Gripbase - hơ đèn 30s cho khô

  - Topgel - hơ đèn 60s cho khô

  Design với màu đen nền và ChromOmetic

  - gel base - hơ đèn 30s cho khô ( trên móng thật)

  - Gel màu đen - hơ đèn 30s cho khô (móng acrylic không cần base)

  - Gel màu đen - hơ đèn 30s cho khô

  - Chrome bond - hơ đèn 30s cho khô

  - Quét ChromOmetic màu - chọn nhiều màu khac nhau tuỳ ý - quét mỏng

  - Air dry 30s

  - Dùng Gripbase vẽ hình tùy ý -hơ đèn 30s cho khô

  - Dùng Aceton chùi hết móng

  - Topgel - hơ đèn 60s cho khô

You recently viewed

Clear recently viewed