Art class Tampa FL June 10-11

$100.00

Bao gồm những kĩ thuật có thể áp dụng vào tiệm nails
- Kĩ thuật vẽ line
- Kĩ thuật tán gel
- Kĩ thuật vẽ onestroke
- Cách làm mirror effect gel

Fee;$500 - Deposit 100