Pick-up Only - Pedicure Liners

FG icon
by Zurno
Sold out
$38.00
$15.85
SKU DSPPedLiner001
Size

  • - Spa Pedicure Plastic Disposable Liner 400 pcs per carton
  • - Thin, Round, Big, Elastic
  • - Convenient, sanitary
  • - Fit to all kinds of Round shape Pedicure chair's tub
  • - Need hooks if use with Square Tub

    PICKUP ONLY 
    Sản phẩm này chỉ bán tại tiệm, không có ship nên các bạn sẽ thấy OUT-OF-STOCK khi mua trên mạng nhưng chúng tôi có bán tại cửa hàng tại Tampa, FL & Atlanta, GA

You recently viewed

Clear recently viewed