Glow in The Dark Topcoat Gel

FG icon
by Zurno
Sold out
$12.50
SKU zzz05127

Glow In Dark - Glow gel nail polish,It has luminous effect in dark.

Warm Tips : Because our luminous powder is relatively sufficient, the luminous at night is more obvious, and the super long-lasting luminous, so it will be thicker than ordinary color gel, but this is normal . Shake it before use to make the luminous powder and color gel fully blend, the effect is more significant . 

Glow In Dark Top Coat 

- Màu trắng đục hơi ngả vàng 

- Có thể sử dụng lên tất cả các màu . 

Lưu ý : sẽ hơi vàng nếu sử dụng trên nền trắng hoặc màu nhạt 

CÁCH SỬ DỤNG :

- Shiny : Sử dụng như Top coat gel bình thường. Sau khi dũa móng và buffer thì apply 1 lớp Glow In Dark Top Coat sau đó hơ đèn 1 phút. 

- Matte : Sau khi dũa móng và buffer thì apply 1 lớp Glow In Dark Top Coat sau đó hơ đèn 30giây . Sau đó apply 1 lớp Matte Top coat và hơ đèn 1 phút .

 

You recently viewed

Clear recently viewed