zurno

Kiểm Tra Hồ Sơ Thuế by TDL Tax Service

|
 • Kiểm Tra Hồ Sơ Thuế

  - Kiểm tra lỗi trên W2, W4, W9, 1099
  - Giúp phân biệt giấy tờ theo đúng trình tự 1099 hoặc W2
  - Viết hợp đồng lao động (1099 Independent contrator agreement) cho tiệm
  - Giúp cung cấp giấy tờ cần thiết và hiểu rõ independent contractor.

  - Ngăn ngừa những lỗi lầm có thể bị sở thuế audit.
  - Chúng tôi sẽ giúp các anh/chị phân biệt rõ ràng thợ nào là W2 và independent contractor, những giấy tờ cần thiết và những bước để chuẩn bị nếu sở thuế yêu cầu

Subscribe