Kiểm Tra Hồ Sơ Thuế by TDL Tax Service

$400.00

Kiểm Tra Hồ Sơ Thuế

- Kiểm tra lỗi trên W2, W4, W9, 1099
- Giúp phân biệt giấy tờ theo đúng trình tự 1099 hoặc W2
- Viết hợp đồng lao động (1099 Independent contrator agreement) cho tiệm
- Giúp cung cấp giấy tờ cần thiết và hiểu rõ independent contractor.

- Ngăn ngừa những lỗi lầm có thể bị sở thuế audit.
- Chúng tôi sẽ giúp các anh/chị phân biệt rõ ràng thợ nào là W2 và independent contractor, những giấy tờ cần thiết và những bước để chuẩn bị nếu sở thuế yêu cầu