zChrome Base

FG icon
by Zurno
7 reviews
Save 43%
$96.00
$55.00
SKU zzz02186
Option

  • Extra Bond
  • Easy Soak Off

Cách làm Chrome không tróc:

  • Sơn zChrome Base - Hơ đèn 30s
  • Đánh Chrome Powder
  • Sơn zChrome Base - Hơ đèn 30s
  • Sơn Topcoat Gel - Hơ đèn 60s

HOW TO

You recently viewed

Clear recently viewed