zChrome Base

FG icon
by Zurno
Save 29%
$12.00
$8.50
SKU zzz02184
Option

 • Extra Bond
 • Easy Soak Off

Cách làm Chrome không tróc:

 • Sơn zChrome Base - Hơ đèn 60s
 • Đánh Chrome Powder
 • Sơn zChrome Base - Hơ đèn 60s
 • Sơn Topcoat Gel - Hơ đèn 60s 

LƯU Ý: 

 • Nếu order của khách từ ngày sau ngày 01/15/2023, dưới đáy chai ghi LID-0123 thì làm theo thời gian sau:
  • Sơn zChrome Base - Hơ đèn 15s
  • Đánh Chrome Powder
  • Sơn zChrome Base - Hơ đèn 15s
  • Sơn Topcoat Gel - Hơ đèn 60s
 • Nếu order của khách từ ngày sau ngày 04/15/2023, dưới đáy chai ghi LID-0223 thì làm theo thời gian sau:
  • Sơn zChrome Base - Hơ đèn 30s
  • Đánh Chrome Powder
  • Sơn zChrome Base - Hơ đèn 30s
  • Sơn Topcoat Gel - Hơ đèn 60s

HOW TO

You recently viewed

Clear recently viewed