zPrimer

FG icon
by Zurno
23 reviews
$7.48
SKU zzz02658
Size

PREVENT LIFTING: When used together Zurno high-quality products will prevent lifting and provide nails with the etch to help adhere to the natural nail bed surface.

zPRIMER IS COMPATIBLE with all gel nail, acrylic powder, and liquid systems, as well as any artificial nail art.

MADE IN USA

Thông Tin Sản Phẩm :

- Có màu vàng nhẹ 

- Mùi dễ chịu

- Không có chất Acid, không gây mỏng móng tay khách 

SỬ DỤNG CHO GEL MANICURE : Apply zPrimer trước khi sơn Base Gel , tất cả các bước còn lại như bình thường. 

SỬ DỤNG CHO BỘT : Apply zPrimer trước khi đắp bột , tất cả các bước còn lại như bình thường. 

SỬ DỤNG CHO DIP POWDER : "Only " sử dụng zPrimer nếu a/c làm Gel Top cho bước finish . Tất cả các bước 1-2-3 đều làm như bình thường , sau khi bước 3 dũa và buffer móng khách , quét sạch bụi , apply 1 lớp zPrimer - ko cần hơ đèn , sau đó apply Gel Top và bọc kĩ đầu móng , cho hơ đèn 1 phút và hoàn thành . 

HOW TO

SỬ DỤNG CHO GEL MANICURE : Apply zPrimer trước khi sơn Base Gel , tất cả các bước còn lại như bình thường. 

SỬ DỤNG CHO BỘT : Apply zPrimer trước khi đắp bột , tất cả các bước còn lại như bình thường. 

SỬ DỤNG CHO DIP POWDER : "Only " sử dụng zPrimer nếu a/c làm Gel Top cho bước finish . Tất cả các bước 1-2-3 đều làm như bình thường , sau khi bước 3 dũa và buffer móng khách , quét sạch bụi , apply 1 lớp zPrimer - ko cần hơ đèn , sau đó apply Gel Top và bọc kĩ đầu móng , cho hơ đèn 1 phút và hoàn thành . 

You recently viewed

Clear recently viewed