4DIP ESSENTIALS

by zurno
40 reviews
Save 10%
$54.00
$48.60
SKU zzz01022
Type
Size
 • Powerful Dipping System can be used for

  - Dipping

  - Normal application

  - Springkling

  - 3D Designs

 • Chi tiết các buớc làm 4dip Essential :
 • 1. Dũa sần móng
 • 2. #1 Bond
 • 3. #2 base - nhúng bột Natural Base
 • 4. #2 base - nhúng bột Màu ( 3 lần màu)
 • 5. #2 Base - Bỏ #3 activator
 • 6. Dũa shape - buffer
 • 7. #3 Activator
 • 8. #4 Top

  Vui lòng làm theo cách bên trên đừng bỏ bước nào để được hiệu quả tốt nhất .

  Note : Nếu anh chị xài với Top Gel Polish chúng tôi sẽ không bảo đảm độ bền và bất kì rủi ro vì Gel Polish không đi chung với Dipping System.

*4DIP - BOND KIT(#1)

-Long-lasting nails

-Formulated without harsh chemicals

-Preps the nails for a tight seal

-1- 8oz

-4 - 15ml

*4DIP - BASE KIT(#2)

-#2 Base: The second step in our system is dip base glaze.

-This is used before dipping in powder; our base glaze allows the powder to adhere to the area applied and maintain long lasting wear.

-Very strong and durable.

-1 - 8oz

-4 - 15ml

*4DIP - ACTIVATOR KIT(#3)

-#3 activator : The third step in our dip system

-This dipping nail sealer is used to harden the powder and seal all previous coats so the nail can be drilled, filed, and buffed.

-Very strong and durable.

-1 - 8oz

-4 - 15ml

*4DIP - TOP KIT (#4)

-Long-lasting nails

-Formulated without harsh chemicals

-This top coat will give your nails shine

-1 - 8oz

-4 - 15ml

*Product Sell by Set come with box ( 1 REFILL 8oz + 4 15ml)

HOW TO


You recently viewed

Clear recently viewed