Zurno Academy - Professional Facial Training Class

FG icon
$500.00
SKU ZAF24009D
Location & Date
Type

 DISCOUNT $300 for returning Zurno Lash's Students


NEXT CLASS:

Duluth-GA | DEC 1-2-3, 2024

SIGN UP TODAY!

3-DAY CLASS: $2500 ($500 DEPOSIT)**NOTICE: The deposit is NON-REFUNDABLE & NON-TRANSFERABLE for any cancellation after two weeks prior to the 1st day of the class. We only accept 1-time transfers if any cancellation is within a reasonable time frame (two weeks from the 1st day of the class). The outstanding balance can be paid before class or on the first day of the class. Please make sure you're available for the class date before signing up.

**NOTICE 2: We reserve the right to cancel any class or event due to unforeseen circumstances. In such instances, we regret to inform participants that we cannot be held responsible for any incurred travel expenses, including flights and accommodation, beyond the tuition fee itself. We advise attendees to consider this policy before making any non-refundable arrangements. For more information, please refer to the document provided here. Thank you for your understanding and cooperation in this matter.

**CHÚ Ý: tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả lại hay không được sử dụng để đổi qua lớp khác nếu học viên huỷ bỏ lớp học sau 2 tuần cách ngày học đầu tiên của lớp. Công ty sẽ đồng ý cho học viên chuyển lớp chỉ 1 lần nếu huỷ lớp trước 2 tuần cách ngày học đầu tiên của lớp. Số tiền còn lại học viên có thể đóng trước khi đến lớp hoặc đóng vào ngày đầu tiên tại lớp.

**CHÚ Ý 2: Zurno có quyền hủy bỏ hoặc di dời bất kỳ lớp học hoặc sự kiện nào do những tình huống không lường trước. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí đi lại như vé máy bay và chỗ ở nếu có. Chúng tôi khuyến khích người tham dự xem xét chính sách này trước khi đăng ký. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu được cung cấp ở đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm và sự hợp tác của quý vị trong vấn đề này.


 

Students benefits: 

  • Online support and updating new techniques 
  • Come back to any of my classes, doesn’t matter where the class is hosted. 
  • With the professional kit that you receive in class, you could do at least 30-50 clients
  • Continuing support after class

For more information about the training, please contact 888-887-8807
@9am-5pm/Florida Time

You recently viewed

Clear recently viewed