Zurno Academy Classes

Zurno Academy Classes

Zurno Academy Masterclass - Nail Training Basic to Advanced
from $500.00

Zurno Academy Masterclass - Nail Training Basic to Advanced

Zurno Academy

67 reviews

Class @ Houston-TX | Feb 20-21-22 2023is Coming Soon ZURNO MASTERCLASS Lớp học 3 ngày  Từ căn bản đến nâng cao 3 DAYS CLASS: $1500 (Deposit $...

View full details
from $500.00
Zurno Academy - Vietnam Nail Training Class
$2,500.00

Zurno Academy - Vietnam Nail Training Class

Zurno Academy

3 reviews

HỌC NAIL XUẤT NGOẠIvới GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI Lựa chọn: 01/30-02/17 2023 (ngày 30 tháng 01 đến ngày 17 tháng 02 năm 2023) Thời gian: Từ Thứ ...

View full details
$2,500.00
Zurno Academy - Eyelash Extension Training Class
from $500.00

Zurno Academy - Eyelash Extension Training Class

Zurno Lash

70 reviews

3 DAYS CLASS: $1800 ($500 DEPOSIT) **NOTICE: This purchase is for deposit only; the remainder is to be paid before class. This deposit is NON-...

View full details
from $500.00
Zurno Academy - Professional Facial Training Class
from $500.00

Zurno Academy - Professional Facial Training Class

Zurno Lash

7 reviews

DISCOUNT $300 for return Zurno Lash's Students 3-DAY CLASS: $2500 ($500 DEPOSIT) **NOTICE: The deposit is NON-REFUNDABLE & NON-TRANSFERA...

View full details
from $500.00
Zurno Academy - Waxing & Cluster Lash Training Class
Sold out
from $800.00

Zurno Academy - Waxing & Cluster Lash Training Class

Zurno Lash

SOLD OUT DISCOUNT $200 for book 2-Day Class Waxing 1-DAY Class: 12/15/2022 Cluster Lash 1-DAY Class: 12/16/2022 Waxing + Cluster Lash 2-Day Cl...

View full details
from $800.00
Sold out

You recently viewed

Clear recently viewed