Đăng ký quảng cáo vào nhóm "All about Nghề Nails" và trang Nailsjobs.com

FG icon
by zurno
$10.00
SKU
Thể loại

A. Quảng cáo bán tiệm/ Cần thợ ( $10.00 )

  • Đăng 1 lần All About Nghề Nails

B. Đăng quảng cáo sản phẩm ( $50.00/2 lần )

  • Đăng 2 lần All About Nghề Nails 

C. Quảng cáo sản phẩm thường kỳ $200 (5 lần/tháng)

  • Đăng 4 lần All About Nghề Nails
  • Đăng 1 lần Nailsjobs'FB  Page

D. Quảng cáo sản phẩm VIP $500 (được đăng 15 lần/1 tháng)

  • Đăng 15 lần All About Nghề Nails
  • Đăng 2 lần Nailsjobs'FB  Page

. Bạn quảng cáo của bạn như thông thường và kèm theo số order sau khi đã đăng ký xong.

Xin chú ý: Tất cả quảng cáo sẽ hiển thị là "Message from our sponsors - Paid Ads" và chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự hiệu quả của đăng ký. Các bạn cần phải tự khảo xác lấy.

Nhóm có tới hơn 60,000 thành viên và là nhóm có lược trao đổi mạnh nhất trong cộng đồng. Là nhóm Nail đâu tiên được thành lập và tạo ra phong trào cho tất cả nhóm sau này. Vì thế, tất cả nhóm rất hiệu quả trong việc trong đổi thông tin cho cộng đồng Nails. Nhóm được quản trị rất chặc chẽ để nội dung được chọn lọc tốt và cần thiết cho những người trong nghề.

Trang có trên 150,000 người theo dõi và cũng là nơi đã xoá bỏ tư tưởng dấu nghề trong cộng đồng. Trang được biết rộng rãi trong cộng đồng và nơi rất hiệu quả để đưa những thông tin tới cộng đồng Nails.

Quý vị có câu hỏi gì xin liên hệ 888.887.8807

Tất cả đăng ký quảng cáo điều không thể hoàn trả (refund)

 

You recently viewed

Clear recently viewed