FREE Training And Demo Tour

FG icon
$15.00
SKU FREECLASS003
Location & Dates

FREE CLASSES

 

          9:00 am - 7:00 pm

  • 11am - 1pm: T.A.P Gel training
  • 1:30pm - 3pm: TiaraX Gel Extension Training
  • 3pm - 5pm: Builder Gel training

For more information contact 888-887-8807

Vui lòng mang theo dụng cụ cá nhân như máy dũa, đèn, đầu dũa, etc.       

You recently viewed

Clear recently viewed